Opzeggen

Om uw abonnement bij Bodde Bouman op te zeggen vult u het opzegformulier in die u bij de balie in Dokkum kunt afhalen, of desgewenst wordt deze toegezonden per mail. De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand, d.w.z.: bijvoorbeeld u vult het opzegformulier op 15 juni in, dan heeft u vóór 1 juli opgezegd en kunt u per 1 augustus stoppen.

Dit geldt voor zowel maand- als kwartaalabonnementen (N.B.: als kwartaalabonnement al is geincasseerd wordt dit niet retour betaald).